อนุทิน 118493 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

เมื่อว่านี้ ประชุม แก้วิกฤต การเงิน โรงพยาบาล ได้เสนออะไรไปดีๆ มากมาย

แค่นี้ ก็ดี แล้ว ได้เบี้ยเลี้ยง อีก 200 บาท ประชุม 8.00-17.00 น.

วันนี้ ไปทำงาน จ่ายยา ตามเดิม อย่าลืม revolution

เขียน 17 Dec 2012 @ 07:44 ()


ความเห็น (0)