อนุทิน 118423 - krutoiting

krutoiting

กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการจิตอาสารมิตรภาพบำบัด ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร

วันที่ 23 มกราคม 2556 เรื่องการถอดบทเรียนจิตอาสา 5 โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และ 

25 มกราคม 2556 อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มHIVประเด็นหลัก..ยังขาดการสรุปประเด็นจิตวิญาณของความรับผิดชอบต่อสังคม ที่น่าจะเชื่อมโยงไปถึงการป้องปรามพฤติกรรมในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ที่รับผลกระทบจากครอบครัว ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มเป้าหมายแม้จะมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพยายามที่จะไม่แผ่เชื้อแล้ว แต่เมื่อถึงช่วงนาทีทองกลับยอมแพ้ จะช่วยปรับการทำงานได้อย่างไร ได้เสนอแนวทางเข้าถึงธรรมะ เพื่อแก้ไขปัญหาความอ่อนแอของจิตใจ...นึกถึงตรงนี้แล้วอยากให้WHO เขาช่วยกันผลิตยาสยบปัญหาที่เกิดจากวัยเจริญพัีนธ์จังเลย ก็คงไม่มีใครทำมันผิดและไปคัดค้านกับสิทธิมนุษยชน ก็คงทำได้เพียง ช่วยกันสร้างความตระหนัก และยังไงดี โอ๊ะพูดยากจัง คิดไม่ยากเท่าพูดเลย อุเบกขาๆๆ



เขียน 15 Dec 2012 @ 11:15 () แก้ไข 18 Dec 2012 @ 20:49, ()


ความเห็น (0)