อนุทิน 118409 - krutoiting

krutoiting

บ่าย 2 โมง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเอดส์ของรพ.

มีรองผอ.แพทย์ นพ.อภิชาติ ชัฏอนันต์เป็นประธาน

ในการประชุม และวิเคราะห์ข้อมูล

มุมมองที่เห็นคือการเข้าถึงปัญหาได้อย่างฉับไว และทำการแก้ปัญหาได้ตรงจุด

เชื่อว่าไม่นาน สถิติที่หลวมอยู่จะสามารถเติมเต็มให้เป็นไปตามความเป็นจริงที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพการวเคราะห์ ทำให้เกิดมุมคิดของการจัดทำโครงการเสริมเติมเต็ม และแก้ปัญหาที่พบเห็น

นับว่าตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เห็นและเข้าถึงแนวการทำงานแบบองค์รวมที่มีมุมดีๆเกิดขึ้น 

ขอบคุณน้องจุ๊และทีมงานสังคม ที่ให้โอกาสร่วมงานบุญนี้

เขียน 15 Dec 2012 @ 00:14 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 10:19, ()


ความเห็น (0)