อนุทิน 118365 - คนถางทาง

พพจ. ทรงสอนแต่เรื่อง ทุกข์และการสิ้นไปแห่งทุกข์


แต่วันนี้พวกอจม.  สอนกันแต่เรื่อง  สุขและการดำรงอยู่แห่งสุข 


อจม. = อาจารย์ผู้มากวิชา    (อาจออกเสียงว่า อ-จม...ก็ได้) 

เขียน 14 Dec 2012 @ 06:37 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 23:16, ()


ความเห็น (0)