อนุทิน 118335 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

 บันทึก งานจ่ายยาแบบ Revolution

1 การใส่ใจคนไข้ และ สอบถาม ตั้งใจรับฟังผู้ป่วย

2 การให้คำแนะนำ แบบเฉพาะราย ไม่ใช่ ท่องจำคำแนะนำยา

( การทำความเข้าใจผู้ป่วย พร้อมปรับ รูปแบบให้เหมาะสม แต่ละรายไม่ใช่เสื้อผ้าโหล)

3 การวางแผนติดตามผู้ป่วยเฉพาะรายไม่ใช่ แค่จ่ายยาแล้ว จบไป โดยมีการดูแลคนไข้ประจำตามแนวคิด case management

4 การให้สุขศึษารายกลุ่มในฐานะเภสัชกร

5 การให้ข้อมูล ด้านยา ที่พิเศษ และ โดนใจคนไข้
เขียน 13 Dec 2012 @ 07:52 () แก้ไข 13 Dec 2012 @ 18:41, ()


ความเห็น (0)