อนุทิน 118247 - ครูอ้อย แซ่เฮ

ในขณะที่ต้องไปอบรมหลายวัน  ก็ต้องคิดงานทำทิ้งไว้ที่นี่ด้วย  เพื่อให้การทำงานเป็นคู่ขนานไป  ไม่ได้อย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียว

พิมพ์มาจากบ้าน  มาถึงกระบวนการตรวจทานและพริ้นท์เอ๊าท์ออกมา เพื่อนำไปถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแจกนักเรียนให้ทำแบบฝึก  พร้อมกับคู่มือการทำแบบฝึกหัดด้วย

ส่วนงานรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ได้เปลี่ยนรูปแบบปกเสียใหม่  เหลือขั้นตอนการทำบรรณานุกรม ก็จะสำเร็จและเย็บเล่ม  เตรียมส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมในวันปฐมนิเทศได้เลย

ถ้ามีเวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง  ความราบเรียบ ลื่นไหลของงานก็จะเป็นไปด้วยดี  ไม่วอกแวกกับงานอื่นจนเสียงานนี้อีก

เขายังว่าครู ค.ศ.4 เงินเดือนเยอะ  ก็ครูทำงานเยอะ  เงินก็ต้องแยะ สิคะ  จึงจะสมดุลย์กัน

เขียน 11 Dec 2012 @ 09:00 ()


ความเห็น (0)