อนุทิน 117513 - คนถางทาง

  ติดต่อ

ความรักทำให้คนตาสว่าง   

(ในที่สุด)  ความรู้ทำให้คนตาบอด 

 (เพราะรู้ไม่จริง เสียเป็นส่วนมาก รู้แบบท่องๆ ตามกันมา  แบบเคารพบูช่า)  


...คนถางทาง (๒๕ พย. ๕๕) 

  เขียน:  

ความเห็น (0)