อนุทิน 117513 - คนถางทาง

ความรักทำให้คนตาสว่าง   

(ในที่สุด)  ความรู้ทำให้คนตาบอด 

 (เพราะรู้ไม่จริง เสียเป็นส่วนมาก รู้แบบท่องๆ ตามกันมา  แบบเคารพบูช่า)  


...คนถางทาง (๒๕ พย. ๕๕) 

เขียน 25 Nov 2012 @ 00:05 ()


ความเห็น (0)