อนุทิน 117425 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

 เมื่อวาน ซื้อหนังสือ Ebook ชุด Product_Niche_Arbitrage_10022011 READ FIRST.pdf

ได้ 3 file เปิดอ่าน 2 file  แล้ว ไม่รู้เรื่อง ไม่เปิดอ่าน อยู่ ไฟล์เดียว

คือ ebook file ที่มีคำว่า Read First  เนื่องจากความดื้อ ของตนเอง

เลยกลับไปอ่านไฟล์  Read First ถึง อ่านได้รู้เรื่อง

เขียน 24 Nov 2012 @ 06:20 ()


ความเห็น (0)