อนุทิน 117423 - sr

sr

 Buddha Vacana

Develop the meditation that is love, for by so doing, hatred will be got rid of.  Develop the meditation that is compassion, for by doing so, harming will be got rid of.  Develop the meditation that is sympathetic joy, for by doing so, dislike will be got rid of.  Develop the meditation that is equanimity, for by doing so, sensory reaction will be got rid of.  Develop the meditation on the impure, for by doing so, attachment will be got rid of.  Develop the meditation that is the perception of impermanence, for by doing so, the conceit ‘I am’ will be got rid of.

-- M.I,424

เขียน 24 Nov 2012 @ 02:40 () แก้ไข 24 Nov 2012 @ 06:01, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ SR...เป็นมงคลยามเช้า ที่ได้เข้ามาอ่าน  สุดท้ายก็เตือนตนว่าควรฝึกฝนให้มากขึ้น           let's practice to develop the meditation then :-))