อนุทิน 117402 - อ.นุ

อ.นุ

หัวใจครู ประกอบด้วย "เมตตา" กับ "ปัญญา"

ครู..ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์
ด้วยการพูดให้ฟัง..
ทำให้ดู..
เป็นอยู่ให้เห็น..
สงบเย็นให้สัมผัส..

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

 

เขียน 23 Nov 2012 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)