อนุทิน 11739 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เครื่องแม่ข่ายเริ่มออกอาการวอกแวกหลังจากเริ่มทะลุร้อยอันดับแรก เมื่อไหร่จะได้เครื่องแม่ข่ายใหม่น้า....

เขียน 16 Jun 2008 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)