อนุทิน 117295 - พิชิตชัย ใจอารีย์

สาระวนอยู่กับ WebEOC ซึ่งมีระบบการปฏิบัติการ หลายขั้นตอน แบ่งเป็นหลายหน่วยงาน เป้าหมายหลัก..เพื่อการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเป็นระบบ..

เขียน 21 Nov 2012 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)