อนุทิน 117230 - dejavu monmon

  ติดต่อ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง มีจุดเด่นอันหนึ่งคือ ความหลากหลายของวิถี (วัฒนธรรม) เมื่อแต่ละคนที่เป็นตัวแทนของภาคได้เล่าเรื่องของตนทำให้คนภาคอื่นได้เรียนรู้ไปด้วย คิดโยงไปถึงวิศวกรรมควรตอบรับวิถีบ้านเกิดเมืองนอนของตน เข้มแข็งแล้วค่อยกระจายสู่รอบข้างและกว้างไกล

  เขียน:  

ความเห็น (0)