อนุทิน 117121 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Buddha Vacana (November 18, 2555)

There are six things that foster love and respect, helpfulness and agreement, harmony and unity.  What six?  When one acts with love towards one’s companions in the holy life, both in public and in private; when one speaks with love towards them both in public and in private; when one thinks with love towards them both in public and in private; when one shares with them, without reservations, whatever one has acquired justly, even if it be no more than the food from one’s alms bowl; when one possesses together with them virtues that are complete, unbroken and freedom-giving, praised by the wise and conducive to concentration; and when one possesses with one’s companions in the holy life, both in public and in private, the understanding that is noble, leading to freedom and which conduces to the complete destruction of suffering; then will there be love and respect, helpfulness and agreement, harmony and unity.

-- M.I,322

เขียน 19 Nov 2012 @ 04:48 () แก้ไข 19 Nov 2012 @ 08:29, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วลีว่า possesses together with them นั้นผมอา่นอยู่สองตลบ  มีความหมายตรงกับคำว่า shares with them ไหมครับ