อนุทิน 117112 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

รู้อะไรก็ไม่สู้ รู้ความจริงของชีวิต
เห็นอะไรก็ไม่สู้ เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง

ธรรมทิพย์
๑๘ พ.ย. ๕๕

untitled.bmp1.bmp

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)