อนุทิน #117112

รู้อะไรก็ไม่สู้ รู้ความจริงของชีวิต
เห็นอะไรก็ไม่สู้ เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง

ธรรมทิพย์
๑๘ พ.ย. ๕๕

untitled.bmp1.bmp

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)