อนุทิน 117112 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

รู้อะไรก็ไม่สู้ รู้ความจริงของชีวิต
เห็นอะไรก็ไม่สู้ เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง

ธรรมทิพย์
๑๘ พ.ย. ๕๕

untitled.bmp1.bmp

เขียน 18 Nov 2012 @ 21:32 () แก้ไข 18 Nov 2012 @ 21:37, ()


ความเห็น (0)