อนุทิน 117110 - คุณมะเดื่อ

มีท่านผู้ที่เรานับถือผู้หนึ่ีง บอกว่า ให้ทำเสมือน " ปิดทองหลังพระ" อันนี้เข้าใจดี  แต่ เวลานี้ ไม่ว่าจะหน้าพระ หรือ หลังพระ ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปิดทองแล้วน่ะสิ

เขียน 18 Nov 2012 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)