อนุทิน #11711

  ติดต่อ

ม.สงขลานครินทร์มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 42 ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเยอะสุดในประเทศไทยคือร้อยละ 51

  เขียน:  

ความเห็น (0)