อนุทิน 11711 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ม.สงขลานครินทร์มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 42 ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเยอะสุดในประเทศไทยคือร้อยละ 51

เขียน 16 Jun 2008 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)