อนุทิน 117088 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

สีเลนะโภคสัมปทา สีเลนะ นิพพุติงยัติ ตัสมาฯ

ศีลห้า ถ้าถือจริงๆ ก็เกือบ "บรรลุ" แล้วครับ

เช่นข้อที่ 1 ปาณาติบาต ถ้าตีความชัดๆ ถือจริงๆก็ต้องไม่บริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการ "ฆ่า" ด้วย

คือถ้าตัวเองถือว่าบริสุทธิ์ในศีล ไม่ทำบาป ก็ไม่ควร "ยืมมือ" ให้คนอื่นทำให้กับตัวเอง

ดังนั้นผู้ที่ยังบริโภคผลิตผลที่มาจาก "ปาณาติบาต" อยู่

ผมถือว่าท่านผิดศีลข้อที่ 1 ครับ และผิดข้อ มุสาวาทา ด้วย

เพราะไปบอกใครๆว่าตัวเองรักษาข้อ 1 แต่ไม่จริง 

แสดงว่า "โกหก" ชัดๆเลยครับ
อิอิอิอิอิอิ


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)