อนุทิน 117061 - อาจารย์สุวรรณ สถาปัตย์ มทร.รัตนโกสินทร์

แต่ในช่วง 5ปีที่ผ่านมา ผมใช้รถไฟฟ้าในหลายเมืองเกินกว่าที่ละ 2 ครั้ง เห็นว่าระบบที่เติบโตเร็วมากคือสิงคโปร์ (4) #masstransit ์

เขียน 17 Nov 2012 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)