อนุทิน 117047 - อาจารย์สุวรรณ สถาปัตย์ มทร.รัตนโกสินทร์

แต่ช่วง3-4เดือนที่ผ่านมามีโอกาสใช้รถไฟฟ้าหลายเมืองพร้อมกัน เลยคิดว่าน่าจะเทียบกันได้ เพราะเวลาใกล้เคียงกันมาก (2) #masstransit

เขียน 17 Nov 2012 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)