อนุทิน #116947

ภาคใต้ของประเทศไทยมีเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่มากมายแต่โบราณจนถึงยุคสมัยใหม่ เสียดายไม่ได้ถูกมองเป็นจุดแข็งแต่กลายเป็นจุดอ่อน

เขียน:

ความเห็น (0)