อนุทิน 116947 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ภาคใต้ของประเทศไทยมีเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่มากมายแต่โบราณจนถึงยุคสมัยใหม่ เสียดายไม่ได้ถูกมองเป็นจุดแข็งแต่กลายเป็นจุดอ่อน

เขียน 15 Nov 2012 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)