อนุทิน 116780 - sr

sr

Buddha Vacana (November 12, 2555)

How does one live practicing contemplation of mind?  Concerning this, one knows a mind with greed as a mind with greed, and a mind without greed as a mind without greed.  One knows a mind with hatred as a mind with hatred, and a mind without hatred as a mind without hatred.  One knows a mind with delusion as a mind with delusion, and a mind without delusion as a mind without delusion.  One knows the contracted mind as contracted and the distracted mind as distracted, the developed mind as developed and the undeveloped mind as undeveloped.  One knows the mind with some mental state superior to it as the mind with some mental state superior to it, and the mind with no mental state superior to it as the mind with no mental state superior to it.  One knows the concentrated mind as concentrated and the unconcentrated mind as unconcentrated, the mind that is freed as freed and the mind that is not freed as not freed.

Thus one dwells contemplating mind internally and externally.  One dwells contemplating the origination factors and the dissolution factors in the mind, or one's mindfulness that "there is mind" is established to the extent necessary for knowledge and mindfulness.  Independent one dwells, clinging to nothing in the world.

-- M.I,59

เขียน 12 Nov 2012 @ 03:02 () แก้ไข 12 Nov 2012 @ 13:46, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แบบนี้้เรียกว่า ปัญญาอบมรมสมาธิ เหมาะสำหรับผู้มีปัญญามากใช่ไหมครับ