อนุทิน 116734 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ถูกอุปโลกน์ให้เป็นประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ  
    ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานแข่งขันหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๑๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     มัธยมศึกษา  เขต ๙ นครปฐม
  • อ่านงานเขียนของนักเรียนทำให้ทราบว่า  ทักษะการเขียนของนักเรียนยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
    ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่  นักเรียนกว่า ๕๐ คน  ทำให้ครูไม่มีเวลามากพอที่จะเอาใจใส่่ในเรื่องนี้...
    "ติดกระดุมเม็ดแรกผิด  ทุกอย่างก็ผิดหมด"

เขียน 10 Nov 2012 @ 21:26 () แก้ไข 10 Nov 2012 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)