อนุทิน 116675 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ  • ผ่านไปแล้ว  ๒  วัน  ของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทันตสาธารณสุขในชุมชน  จัดโดยสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย
  • ห่างจากจัดครั้งแรก  ๖  เดือน  พี่ ๆ น้อง ๆ ทีมวิทยากรและวิทยากรกระบวนการ  มีบ้างหายไปเรียนต่อเมืองนอก  และเพิ่มมาเป็นวิทยากร  จากครั้งที่แล้วมานำเสนองาน  มีแวว....เชิญมาร่วมการเป็นคนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ในเครือข่ายผู้ชื่นชอบการทำงานกับชุมชน
  • เป็นการเดินทางของชีวิต  ที่ใช้ใจแห่งศรัทธา  นำพาสู่ความสัมพันธ์  เชื่อมั่นในข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้ที่ผ่านการสั่งสมของประสบการณ์  ตกผลึกเป็นทฤษฎีของทางเดินแห่งชิวิต   ที่สอดคล้องกลมกลืนกับภูมิสังคม  อย่างเข้าใจ  เข้าถึง  จึงจะพัฒนาได้  ทั้งภายในตนเอง  พร้อมกับฉายฉานความสุขสู่ผู้คน  สังคมที่ทำงาน  สังคมของชุมชนที่เราอยู่อาศับทำงาน
  • ราว ๆ  ๑๒๐  คน  ที่ผ่านมาพบ  รู้จัก  สานสัมพันธ์กันอย่างเข้าถึงความคิดและตัวตนซึ่งกันและกัน  เข้าใจกันเพิ่มขึ้น  อาจจะไม่ทั้งหมดทุกคน  แต่คนจริตต้องตรงกัน  สนใจเรื่องย่อยเฉพาะลงไปอีก  จะได้คงความเป็นเพื่อนร่วมทางเดิน  ที่นำพาเราสู่การพัฒนาชุมชนของเรา.....อย่างมีความสุข
  • On the happy road

เขียน 08 Nov 2012 @ 21:10 () แก้ไข 10 Nov 2012 @ 10:57, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอให้ตลอดเส้นทางการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจที่มีให้แก่กันค่ะ 
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ศิลา