อนุทิน 116667 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

คำถามชวนฮาจากเด็กข้างบ้าน...
"ครูหน่อย ๆ ครูหน่อยอยากเกิดในยุุคพระสีดา ...เปล่า..."    (ยุคพระศรีอาิริย์)
" ครูหน่อย ๆ ตอนเด็ก ๆ ครูหน่อยเคยเล่น   "ลิงชิงเหล็ก" เปล่า    (ลิงชิงหลัก)


เขียน 08 Nov 2012 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)