อนุทิน 116414 - dejavu monmon

dejavu monmon

"ไอ้ชาติโง่..มันไม่รู้จักความถูกต้อง"...วันนี้ ผมนั่งฟังเทศน์จาก youtube เป็นคำเทศน์ของพุทธทาสภิกขุ ในหัวข้อดังกล่าว...ความรู้สึก ... ดีเหมือนกัน เป็นการพักผ่อนของผมเอง

เขียน 02 Nov 2012 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)