อนุทิน 116414 - dejavu monmon

  ติดต่อ

"ไอ้ชาติโง่..มันไม่รู้จักความถูกต้อง"...วันนี้ ผมนั่งฟังเทศน์จาก youtube เป็นคำเทศน์ของพุทธทาสภิกขุ ในหัวข้อดังกล่าว...ความรู้สึก ... ดีเหมือนกัน เป็นการพักผ่อนของผมเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)