อนุทิน #116343

ในความสุขมีความทุกข์ซ่อนอยู่


ในความทุกข์มีความสุขซ่อนอยู่ 


หมดทุกข์ เหนือสุข ก็สบายแล 


....คนถางทาง (๑ พย. ๒๕๕๕) 


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

เป๊ะไดใจอีกละอาจารย