อนุทิน 116179 - อ.นุ

  ติดต่อ

กุญแจ ๔ ดอก

รู้..เฉพาะหน้า
เห็น  ..ตามเป็นจริง
เป็น..ตามนั้น
อยู่..อย่างสม่ำเสมอ

(ธรรมะจากต้นไม้  พระอาจารย์ชา สุภัทโท)

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)