อนุทิน #11574

ชูมาน "มีความงดงามและความแข็งแกร่งซ่อนอยู่ในความสูญเสียในความเปล่าเปลี่ยวและความทุกข์ทรมาน"

"ชูมาน"   พิบูลศักดิ์ละครพล

เขียน:

ความเห็น (0)