อนุทิน 115628 - ปณิธิ ภูศรีเทศ

  ติดต่อ

  • ที่ธรรมดา...
  • ที่ "ไม่ชอบ" เพราะ "ไม่ชอบ" ตอบแค่นี้
  • ที่ "ไม่ดี" เพราะ "ไม่ดี" เท่าที่เห็น
  • ที่ "ไม่ตาย" เพราะอยู่ยั้ง จึง "ยังเป็น"
  • ทุกประเด็น ธรรมดา สงสารวัฏ
  • -ปณิธิ ภูศรีเทศ-
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

ที่ว่า .ใช้. กลับ .ไม่ใช่. หลายคนเห็น

ที่ว่า .รู้. กลับ .ไม่รู้. หลายคนเป็น

ที่ว่า .เย็น. กลับ .ร้อน. หลายคนทน

ที่ .ไม่สุข และ .ไม่ทุกข์. นั้นคือ .ธรรม. 

เป๊ะมาก ...ท่าน ปณิธิ