อนุทิน 115237 - รีไซเคิลแมน

การปกป้อง (Defense) ไม่ใช่จะมีแค่ใน Thesis เท่านั้น แต่การปกป้อง ยังสามารถใช้กับบันทึกของเราได้ด้วย

หากเปรียบไปแล้ว ในบันทึกการขึ้นต้น เปรียบเสมือนบทที่ 1 เนื้อหารายละเอียดเรื่องราวที่เล่า ประสบการณ์ต่างๆ เปรียบเสมือน บทที่ 2 และ บทที่ 3 และความคิดเห็น และสรุปส่งท้าย เปรียบเสมือน บทที่ 4 และบทที่ 5

ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของบันทึก เราจึงควรปกป้องบันทึกด้วยการ เสริมในส่วนอ้างอิง หรือ แหล่งที่มา ที่คัดลอกหรือนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบันทึกเราเอง และยังสามารถใช้สำหรับค้นคว้าอ้างอิงได้

ต้องขอบคุณ Gotoknow.org ที่มีโครงการ Blog to Book ที่ทำให้ฉันได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของบันทึก เพราะการที่ฉันได้ผ่านการพิจารณาจากโครงการ Blog to Book ให้นำบันทึกเข้าร่วมจัดพิมพ์เป็น E-book แล้วนั้น ทำให้ฉันใส่ใจกับคุณค่าในบันทึกที่เขียนต่อๆ ไปมากขึ้น

เขียน 09 Oct 2012 @ 00:26 () แก้ไข 09 Oct 2012 @ 00:42, ()


ความเห็น (0)