อนุทิน 115151 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • ฉันเป็นกรรมการคุมสอบ GAT PAT รวมสองวัน
  มีเหตุการณ์ให้ครุ่นคิดสองเรื่อง
 • เรื่องแรก อาหารว่างที่บริการกรรมการคุมสอบทุกมื้อเป็นน้ำหวานประเภท
  น้ำโอเลี้ยง น้ำลำไย ใส่แก้วพลาสติกบาง ๆ พร้อมด้วยขนมหวานที่หวาน
  แสบไส้... ครูที่ดูแลเรื่องนี้จบทางโภชนาการโดยตรงทำไมไม่ละเอียดอ่อน
  เพียงน้ำเปล่า (ขวด) น่าจะมีประโยชน์มากกว่าไหม ? 
 • เรื่องที่สอง มีเด็กญี่ปุ่นมาสอบ  (พ่อญี่ปุ่น แม่ไทย) ทันทีที่นั่งเก้าอี้
  มือสัมผัสโต๊ะ  เขารีบยกมือบอกกรรมการ
  "ผมขอกระดาษรองขาโต๊ะ ให้โต๊ะเสมอกันครับ"

  โต๊ะตัวเดียวกัน  เด็กไทยนั่งสอบไปแล้วสองคนไม่มีใครคิดแก้ปัญหา...
  ควรมองเรื่องนี้อย่างไรดี ?
เขียน 07 Oct 2012 @ 17:43 () แก้ไข 08 Oct 2012 @ 07:26, ()


ความเห็น (1)

on time
IP: xxx.121.212.33
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นเด็กไทย  และใช้โต๊ะที่ขาไม่เท่ากันเป็นประจำนั้น

คงหยิบกระดาษมารองขาโต๊ะให้เท่ากันด้วยตัวเอง  ไม่ร้องขอกระดาษจากใครเลย..