อนุทิน 115104 - ลูกสายลม

  ติดต่อ

เพียงแต่คิดในกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก จึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทำด้วยกายและวาจา ฉะนั้น เราจึงควรคิดว่า คนอื่นเบียดเบียน เราก็จักไม่เบียดเบียน.

เราไม่ควรอาฆาตหรือเสียใจ เพราะมีผู้อื่นด่า ไม่ชื่นชมโสมนัส เพราะมีผู้อื่นศรทธาเคารพนับถือ.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจนะครับ