อนุทิน 115104 - ลูกสายลม

เพียงแต่คิดในกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก จึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทำด้วยกายและวาจา ฉะนั้น เราจึงควรคิดว่า คนอื่นเบียดเบียน เราก็จักไม่เบียดเบียน.

เราไม่ควรอาฆาตหรือเสียใจ เพราะมีผู้อื่นด่า ไม่ชื่นชมโสมนัส เพราะมีผู้อื่นศรทธาเคารพนับถือ.

เขียน 06 Oct 2012 @ 20:59 () แก้ไข 14 Oct 2012 @ 14:45, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจนะครับ