อนุทิน 115102 - ลูกสายลม

เก็บตกจากพระไตรปิฎก

กษัตริย์เป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้ถือโคตร แต่บุคคลผู้มีวิชาความรู้และความประพฤตินั้น เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์

บุุคคลชื่อว่าอาบน้ำแล้วด้วยการอาบน้ำภาย

แม่น้ำต่าง ๆ ที่มีชื่อนั้น ไม่สามรถทำให้คนพาลบริสุทธิ์ได้ แต่ถ้าไม่ทำความชั่วก็จะไปสู่แม่น้ำ...ทำไม แม้น้ำที่เราดื่มก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำอยู่แล้ว

เขียน 06 Oct 2012 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)