อนุทิน 114937 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

         …รางวัลแห่งความเอร็ดอร่อย...เป็นรางวัลที่ผ่านเข้ามาทางการผัสสะในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรางวัลที่ได้รับเหล่านั้นก็จะถูกจับแปลงค่ามาเป็นความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจ...ส่งผ่านมาให้จากรุ่นสู่รุ่นสั่งสมและเพิ่มพูนตามวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมาอย่างยาวนาน... มันก็เหมือนกับ ความจริง (แท้) ที่ถูกซ้อนทับด้วยความจริงย่อย ๆๆๆ... ที่ถูกสร้างสร้างขึ้นด้วยอิทธิพลของผลตอบแทนทางรางวัลแห่งความเอร็ดอร่อยที่ได้รับจากการสัมผัสในรูปแบบต่าง ๆ กดทับซ้ำไปซ้ำมายาวนานกว่าหลาย ๆๆๆ...ปี หรือหากเราเขียนคำว่า “จริง” ไว้แล้วก็มีคนมาเขียนทับซ้ำลงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเวลาไม่มีขาดตอน...อีกกี่...ข้างหน้า...จะรู้ว่า....แท้จริงแล้วคำนั้นคืออะไร...?

เขียน 03 Oct 2012 @ 16:43 ()


ความเห็น (0)