อนุทิน 114859 - พิชิตชัย ใจอารีย์

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ// ลำดับที่ 20.นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯพะเยา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯภูเก็ต

เขียน 02 Oct 2012 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)