อนุทิน 114714 - ธิ

ธิ
  • สมกับเป็นชาวลักษณ์ ๘ ทั้งประธาน  รองประธาน  และเลขาทีม R2R  ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสระใคร  พร้อมทั้งสมาชิกทีมผู้สนุกสนาน  เบิกบาน  ตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เชื่อมประสานด้วยมิตรไมตรี  มุ่งมั่นในการหาคำตอบพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย

  • วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕  นั่งฟังการนำเสนองาน Routine to Research   (R2R)  ของจังหวัดหนองคายทั้งวัน  ๑๗  เรื่อง  โดยเฉพาะเสียงปรบมือจะดังมาก....ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ ก็ขนทีมมาเชียร์เยอะนี่นา   ๓  เรื่องส่งโดยทีมอำเภอสระใคร  
  • บันทึกข้อ Comment  ที่มุมมองหลากหลาย  น่าสนใจ  เอาำไปใช้ได้จริง  เป็นความรู้พัฒนางานของอำเภอเราต่อ  จากอาจารย์ผู้วิพากษ์  ดร.กิตติยา  รพศ.อุดร  ดร.สุทธินันท์  สระทองหน  สสจ.อุดร   ประกาศผลวันรุ่งขึ้น

  • ในที่สุดข่าวดีก็เดินทางมาถึง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก  บ้านไชยา  หมู่ ๔  ตำบลสระใคร  อำเภอสระใคร  นำเสนอโดย  คุณประวัตร์  จันเทพา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนสระใคร  โรงพยาบาลสระใคร  ได้รับรางวัล...แอ่นแอ๊น  ชนะเลิศ  การประกวดผลงาน R2R ปี ๒๕๕๕  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

  • ขอแสดงความยินดีกับคุณประวัตร์  ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลและ CUP  อำเภอสระใคร....ไชโย้  !!!!!
เขียน 29 Sep 2012 @ 23:32 ()


ความเห็น (0)