อนุทิน #114684

  • คนอบอุ่นคือคนที่มีใจกรุณา มีเมตตาจิต คิดช่วยเหลือผู้อื่น
    สุภาพอ่อนโยน ใครอยู่ใกล้มักมีความสุข

                                                   ธรรมทิพย์
                                    

 

เขียน:

ความเห็น (0)