อนุทิน 114422 - 02จักรพงษ์ บุญเทียม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 กระผมและกลุ่มของกระผมได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ทุ่งศรีเมืองเนื่องในงานแห่เทียนกระผมขับรถไปถึงทุ่งศรีเมืองในเวลา 18.30 นาฬิกาเดินรอเพื่อนในกลุ่มเดินทางมาถึงอีกจนถึงเวลา 19.00 นาฬิกาเดินหาชาวต่างชาติเพื่อที่จะสัมภาษณ์เมื่อเจอแล้วรวบรวมความกล้าแล้วความกล้าอีกจนในที่สุดได้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติในเวลา 19.30 นาฬิกาเสร็จภารกิจก็เดินชมงานแห่เทียนแล้วเดินทางกลับถึงหอพักในเวลา 21.00 นาฬิกา

เขียน 24 Sep 2012 @ 03:15 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 13:35, ()


ความเห็น (1)

  • ขาดข้อมูลสำคัญที่ใไ้เขียนถึง 6/10