อนุทิน 114378 - ภูคา

  ติดต่อ

บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่ เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ จากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณคร้าบ