อนุทิน 114378 - ภูคา

ภูคา

บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่ เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ จากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

เขียน 23 Sep 2012 @ 11:45 () แก้ไข 23 Sep 2012 @ 13:42, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร้าบ