อนุทิน 114361 - 03 ฤทธิพร คุณารักษ์

การเรียนในรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ทำให้ผมมีความรู้ในหลายด้านที่อาจารย์ได้สอน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เเสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆ เเละได้เห็นความสำคัญในด้าน IT ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ วิไล เเพงศรี ที่ให้ความรู้กับลูกศิษย์เป็นอย่างดี ผมจะนำความที่ได้กับอาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับ

เขียน 22 Sep 2012 @ 22:27 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 00:34, ()


ความเห็น (1)

  • อาจารย์ดีใจ ที่ฤทธิพรบอกว่าจะนำไปใช้
  • อาจารย์ก็ชื่นชมที่ฤทธิพรเข้าเรียนสม่ำเสมอ และมีความตั้งใจในการเรียนนะคะ