อนุทิน 114318 - krutoiting

  ติดต่อ

กิจกรรมที่ใช้ในค่ายมัธยมวันนี้คล้ายของรุ่นที่ 1เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เพิ่มกิจกรรมถนนแห่งการตระหนักรู้ตนเอง และนำเพลงคนล่าฝันพร้อมท่าประกอบการเต้นมาใช้ในกิจกรรม ช่วยให้เด็กๆได้แสดงออก ความคิดงานศิลปะผ่านการเคลื่อนไหวของสรีระของแต่ละคน การเปรียบเทียบลีลาการโยกย้ายของกายและใจ ช่วยให้มองเห็นเส้นศิลป์ และจิตตศิลป์ การสรุปแนวความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับเพื่อประโยชน์ของนักเรียนแต่ละคน การสรุปประเด็นความรู้จากตัวแทนกลุ่ม การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการให้เกียรติเพื่อน และการยอมรับในความแตกต่าง และการเปิดเวทีเพื่อให้มีกิจกรรมการยอมรับในตนเอง ในเพื่อนร่วมเรียน ร่วมกิจกรรม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)