อนุทิน 114263 - ปณิธิ ภูศรีเทศ

  ติดต่อ

  • เราเป็นใคร...
  • ใครเป็นเรา เราเป็นใคร สังสัยหรือ
  • เขาเล่าคือ ผู้ใด ไฉนฉงน
  • รู้แล้วเกิดสิ่งใดให้ยินยล
  • ลองตั้งต้นถามใหม่-ใครไม่ใช่เรา
  • -ปณิธิ ภูศรีเทศ-
  เขียน:  

ความเห็น (0)