อนุทิน 114177 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เทอมหน้าจะมีสอนวิชา KM จะลองทำ Flipped classroom อีกครั้ง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/502407

เขียน 19 Sep 2012 @ 14:49 () แก้ไข 19 Sep 2012 @ 14:51, ()


ความเห็น (0)