อนุทิน 114066 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่วิ่งไล่ไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง “อิสรภาพ” ในการดำรงชีวิตในทุก ๆ ด้าน แต่กาลผ่านไปกลับกลายเป็นว่า อิสรภาพถูกกำกับและบังคับไว้ด้วยปัจจัยภายนอกคือ “วัตถุ” นัยคือ

              -  เมื่อหาวัตถุเสพได้มากขึ้น  จะทำให้ได้รับความสุขเพิ่มขึ้น

              -  เมื่อหาวัตถุเสพได้น้อยลง  จะทำให้ได้รับความสุขลดลง

 

“อิสรภาพที่ถูกพันธนาการรอบด้านไปด้วยวัตถุ...จะบรรลุซึ่งอิสรภาพแท้จริงได้อย่างไร...?”

เขียน 17 Sep 2012 @ 00:29 () แก้ไข 17 Sep 2012 @ 00:32, ()


ความเห็น (0)