อนุทิน 113874 - ปิยพงษ์ พรมนนท์

วันนี้มีการจัดการประชุม เรื่อง "การวิจัยทางการศึกษา พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล" เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาสาสตร์ มศว ประสานมิตร ในหัวข้อ Reflecting on Effective Assessment Practices โดย Professor Mark Schofield; Dean of Teaching and Learning Development, Edge Hill University, UK

Assessment for Learning: 10 principles Assessment for learning 1. is part of effective planing 2. focuses on how student learn 3. is central to classroom practice 4. is a key professional skill 5. has an emotional impact 6. affects learner motivation 7. promote commitment to learning goals and assessment criteria 8. helps learner know how to improve 9. encourages self-assessment 10. recognizes all achievements        Thank you for Professor Mark who gives a good information to everyone 

เขียน 13 Sep 2012 @ 14:03 () แก้ไข 13 Sep 2012 @ 14:05, ()


ความเห็น (0)