อนุทิน 113873 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

การเรียนรู้ในการผลิต ความรัก และ ความเข้าใจ ให้กับเด็ก อย่างพอประมาณและสมเหตุสมผล ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะกลายเป็นพลังทางต้นทุนของจิตใจที่สั่งสมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและยั่งยืน กว่า การคาดหวังในตัวของเด็ก โดยอาศัยบรรทัดฐานของ ต้นทุน กำไร (ขาดทุน) ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน มาเป็นตัวชี้วัด

                     ความรัก              เป็นการให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก

                    -  ความเข้าใจ          เป็นการเข้าใจในความคิด ความต้องการของเด็ก

                    -  ความคาดหวัง       เป็นความคาดหวังอย่างมีตรรกะของเหตุและผล โดยอาศัย ความรัก และ ความเข้าใจ เป็นมูลฐานแห่งการคาดหวัง อย่าเอา ต้นทุน กำไร (ขาดทุน) ที่มีมูลค่าทางตัวเงิน มาเป็นบรรทัดฐานในการคาดหวังสำหรับเด็ก...เพราะสิ่งเหล่านั้นจะแปรกลับเป็น ต้นทุน ของแรงกดดันให้กับตัวของเด็กเอง…

เขียน 13 Sep 2012 @ 13:59 () แก้ไข 13 Sep 2012 @ 14:00, ()


ความเห็น (0)