อนุทิน 113761 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กว่าจะลงตัวแบบแค่นๆก็เล่นเอาเถิดกับความคิดคน

กำหนดการอบรมพัฒนาจิตอาสากลุ่มมิตรภาพบำบัด

08.00-08.30น. ลงทะเบียน

08.30-09.00น. การต้อนรับสมาชิกผู้ให้"เธอคือแรงบันดาลใจ"

                    โดยคุณมลฤดี จินดาอนันต์ยศ หน.นักสังคมสงเคราะห์

                     ทางการแพทย์ รพ.สมุทรสาคร

09.00-10.30น. กิจกรรมปมทั้ง 5 (โรคเรื้อรังกับความสัมพันธ์เชิงสังคม)

                    โดยคุณอรชร  อ่อนโอภาส นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

10.40-12.10น. แนวทางการรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยจิตที่เบิกบาน

                    โดยประธานแกนนำจิตอาสาสมิตรภาพบำบัดรพ.สมุทรสาคร

12.10-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น. การดูแลเท้า โดยพยาบาลน้ำฝน เชาว์ดีกรพันธุ์ และ

                    พยาบาลน้องอ๊อด(ลืมชื่อจริง)

14.10-16.10น. ถอดประเด็น ฐานความคิด

                -การประเมินความพร้อมของตนเองโดยคุณอรชร อ่อนโอภาส     

                 นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์รพ.สมุทรสาคร

                -พลังของการดูแลตนเอง โดยคุณลัดดา  ปุกอง นว.สุขศึกษา

                -การทำงานด้วยจิตที่เบิกบาน โดยประธานแกนนำจิตอาสามิตรฯ

หมายเหตุ

10.30-10.40น. รับประทานอาหารว่าง (เพื่ออะไร?..เขาทำกันมา!!!!)

12.10-13.00น.รับประทานอาหารกลางวัน(50นาทีก็เหลือแล้ว ไม่ใช่เด็กอนุบาล)

14.00-14.10น.รับประทานอาหารว่าง(กินมากไปก็อ้วนเน้อ..ให้เบรคอย่างเดียวก็บ่น ใครเอาวัฒนธรรมนี้เข้ามาใช้ในการประชุม?)

 

 

เขียน 11 Sep 2012 @ 18:04 () แก้ไข 11 Sep 2012 @ 19:12, ()


ความเห็น (0)