อนุทิน 113684 - krutoiting

krutoiting

คร่าวๆก่อนสำหรับวันมะรืน ที่ 12 /09/12 ห้องประชุมคุณพระนรฯ

ทำอะไรบ้าง?.....

ขั้นตอน

ประเด็น

วิธีการแต่ละขั้นตอน

รู้ เข้าใจ  วิเคราะห์ตนเอง งาน เลือกให้เหมาะ ลงมือทำและประเมิน

1.รู้จักตัวเอง ทำการสำรวจความในใจ/ความต้องการ

2.สำรวจฐานกายตัวเอง มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน พอเหมาะพอเจาะกับฐานใจไหม เหมาะกับเวลาที่สละให้แค่ไหน

3.สำรวจความถนัด ความสามารถที่อยากให้ พัฒนาตนเอง ต่อยอดความรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ความคิดมันเน่า ตกตะกอน ถ่ายเทความคิด ความรู้ ประสบการณ์เป็นนิจ

4.จัดสรรตัวเอง พัฒนาตัวเองทั้งฐานกายฐานความคิด และความรู้ในงานที่อาสา   มีพรหมวิหาร 4 เป็นเครื่องมือทำงานทุกครั้ง

5.ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

6.พร้อมแล้วออกไปทำ แต่งกายให้เหมาะสมกับงาน สถานที่

วางแผนปากท้องตัวเอง เวลา การเดินทาง  บอกกล่าวทางบ้านให้ดี

7.เดินเข้าไปยังศูนย์ฯ พบผู้ประสานฯ สอบถามความต้องการของศูนย์ และพิจารณษให้เหมาะกับตัวเอง เปรียบเทียบจัดลำดับความต้องการ ความสำคัญ และเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนางานต่อไป

8.เสร็จงานแล้วใคร่ครวญที่ผ่านมาบันทึกย่อเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานที่เชื่อมโยง และการรับงานของจิตอาสาคนต่อไป

9.แผ่เมตตาหลังจบงานเพื่อเติมพลังให้กับจิตวิญญาณตนเอง

 

 

เขียน 10 Sep 2012 @ 08:57 ()


ความเห็น (0)