อนุทิน 113599 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ธรรมดานี่แหละยากที่สุด

           ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ เคยพูดถึงเรื่อง ‘ธรรมดา’ ไว้อย่างน่าสนใจว่า...

           ธรรมดานี่แหละยากที่สุด พุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมดา และให้เข้าถึงธรรมดาเท่านั้นเอง แต่ใครเข้าถึงธรรมดานี่แหละ คือความสำเร็จ ไม่มีอะไรยากไปกว่าเรื่องธรรมดา ใครถึงธรรมดา คนนั้นสมบูรณ์เลย...

              จากหนังสือ “วิถีแห่งปราชญ์ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  หน้า. ๒๖๗.     

    

 

“ชีวิตของเราถูกทำให้สิ้นเปลืองไปด้วยรายละเอียดหยุมหยิมต่าง ๆ จงเรียบง่าย เรียบง่าย และเรียบง่าย”

เฮนรี่ เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau : ค.ศ. ๑๘๑๗ – ๑๘๖๒) 

นักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เขียน 08 Sep 2012 @ 19:58 () แก้ไข 08 Sep 2012 @ 19:59, ()


ความเห็น (0)