อนุทิน 113599 - P. Rinchakorn

  ติดต่อ

ธรรมดานี่แหละยากที่สุด

           ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ เคยพูดถึงเรื่อง ‘ธรรมดา’ ไว้อย่างน่าสนใจว่า...

           ธรรมดานี่แหละยากที่สุด พุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมดา และให้เข้าถึงธรรมดาเท่านั้นเอง แต่ใครเข้าถึงธรรมดานี่แหละ คือความสำเร็จ ไม่มีอะไรยากไปกว่าเรื่องธรรมดา ใครถึงธรรมดา คนนั้นสมบูรณ์เลย...

              จากหนังสือ “วิถีแห่งปราชญ์ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  หน้า. ๒๖๗.     

    

 

“ชีวิตของเราถูกทำให้สิ้นเปลืองไปด้วยรายละเอียดหยุมหยิมต่าง ๆ จงเรียบง่าย เรียบง่าย และเรียบง่าย”

เฮนรี่ เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau : ค.ศ. ๑๘๑๗ – ๑๘๖๒) 

นักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)